Stichting Matata Logo

Baby melkpoeder project voor 2018

INLEIDING

ORGANISATIE

Het Matata ziekenhuis startte zijn werkzaamheden in 1992 als een klein Community Health Outreach project. Het is gelegen in het stadje Oyugis in het Rachuonyo South District, Homa-Bay County in Kenia; het stadje heeft een bevolking van circa 260.000 (volkstelling 2009).

Het ziekenhuis biedt uitgebreide algemene verpleegdiensten met een beddencapaciteit van 140 (vaak worden er echter veel meer patiënten opgenomen dan de capaciteit eigenlijk toestaat) dit met een jaarlijks gemiddelde poliklinische aanwezigheid van 12.000 patiënten en 8.000 opnames. Het ziekenhuis biedt eveneens uitgebreide zorg en ondersteuning voor mensen die besmet zijn met HIV / aids, moeder- en kindzorg, gezinsplanningsvoorlichting en preventie van moeder-kind-infectie.

De raad van bestuur bepaalt het beleid bepaalt en zorgt voor de governance. Onder de Raad van Bestuur staat het Hospital Management Team onder leiding van de uitvoerende directeur. Het is het Management Team dat zich bezighoudt met het dagelijkse functioneren van het ziekenhuis om de gewenste doelstellingen te bereiken.

Bij onderzoek door het Matata ziekenhuis bleek de behoefte van schoon en veilig (drink)water voor de plaatselijke gemeenschappen. Tot nu toe zijn ondiepe waterputten ontwikkeld voor de gemeenschappen Kimonge, Aramo, Ojwando, Obisa en St. Jozefschool.

MISSIE

De organisatie van het Matata ziekenhuis stelt zich tot doel om integrale gezondheidszorg aan te bieden in de vorm van liefdevolle en duurzame diensten die gericht zijn op het verbeteren van de kwaliteit. Het Matata ziekenhuis beschikt over een geïntegreerde moeder/kind-kliniek, zuigelingenzorg, kraamzorg en kraamverpleging, een laboratorium evenals een volwaardige HIV / AIDS zorg en ondersteuning. We besteden aandacht aan een schoon en gezond milieu door te voorzien in schoon en veilig water om ziekten door besmet water te voorkomen. Wij voorzien leden van de gemarginaliseerde gemeenschappen van vaardigheden en sociaaleconomische activiteiten waarmee ze hun levensomstandigheden kunnen verbeteren.

VISIE

Een duurzame gemeenschap die in staat is om met gezamenlijke verantwoordelijkheid een betere kwaliteit van leven te realiseren.

Specifiek doel:

De levensverwachting van kwetsbare en ondervoede kinderen verbeteren die het ziekenhuis en de klinieken bezoeken door de verstrekking van babymelkpoeder.

PROBLEEM OMSCHRIJVING

De bezuinigingen in de publieke gezondheidszorg hebben een grote invloed op het budget van het Matata ziekenhuis. Steeds meer mensen maken gebruik van de diensten van het ziekenhuis. Hierdoor wordt het ziekenhuis gedwongen om extra bronnen van inkomsten te zoeken om aan de vraag te kunnen voldoen.

Met de toegenomen patiëntenstroom op de afdeling “moeder-kind” en obstetrie , in 2105 zijn er 3934 opnames geweest op deze afdelingen, wordt er nogmaals een toename van 10% verwacht in 2016. Naast deze toename in aantallen patiënten is er nog de negatieve invloed van de wisselkoers van de Keniaanse shilling t.o.v. de Euro en de US$. Verder hebben de vroegere en huidige activiteiten met betrekking tot de ondersteuning van ondervoede kinderen een grote aantrekkingskracht op moeders om met hun kinderen naar het ziekenhuis en de klinieken te komen, waar men weet dat ze geholpen worden met de juiste voeding voor hun kinderen.

IMPACT VAN BABYMELKPOEDER

De verstrekking van de babymelkpoeder heeft er voor gezorgd dat de kwaliteit van de gezondheid van de baby's met sprongen vooruit is gegaan. Ook van invloed is de toegenomen vraag voor MCH/FP/PMCTC diensten.

Meerdere moeders komen van verre om deel te nemen aan de Matata MCH/FP projecten, ondanks dat er soms dichterbij gelegen faciliteiten zijn. We mogen hieruit concluderen dat de aangeboden diensten een toegevoegde waarde hebben: het verstrekken van babymelkpoeder om zodoende de levensverwachting en overleving van de kwetsbare en ondervoede kinderen te verhogen.

Wij verwachten een toename van 5% aan patiënten, waardoor er ook een toename van het aantal blikken babymelkpoeder zal zijn en een kosten stijging in verband met de wisselkoers.

De begroting is als volgt:

No.

Items

Clients in 2017

Expected clients 2018

Unit

Unit Cost Kshs

Total Cost Kshs

2018

Total Cost

Euro 2018

Total Cost Euro.

2017

Total Cost

Eur. 

2016

01

 Baby Powdered Milk

4,236

4,448

1,482

985

1,459,770

13,271

12,635

12,107

 

December 2017

Zoeken

Contact

Bouwsteeg 5
6587 AW Middelaar
Nederland

Bankgegevens

  • IBAN: NL 82 RABO 0138 5725 85
  • BIC: RABO NL 2U
  • ANBI-instelling
  • KvK: 9175599