Stichting Matata Logo

Projecten

Afgesloten projecten

Baby melkpoeder project voor 2018

De verstrekking van de babymelkpoeder heeft er voor gezorgd dat de kwaliteit van de gezondheid van de baby's met sprongen vooruit is gegaan. Ook van invloed is de toegenomen vraag voor MCH/FP/PMCTC diensten.

Meerdere moeders komen van verre om deel te nemen aan de Matata MCH/FP projecten, ondanks dat er soms dichterbij gelegen faciliteiten zijn. We mogen hieruit concluderen dat de aangeboden diensten een toegevoegde waarde hebben: het verstrekken van babymelkpoeder om zodoende de levensverwachting en overleving van de kwetsbare en ondervoede kinderen te verhogen.

Wij verwachten een toename van 5% aan patiënten, waardoor er ook een toename van het aantal blikken babymelkpoeder zal zijn en een kosten stijging in verband met de wisselkoers

Lees meer
Bouw van klaslokalen voor de God Ber kleuterschool

Ontwikkeling van twee kleuterklassen

 • Meer kleuters zullen terecht kunnen in de God Ber kleuterschool
 • Ontwikkeling van een leeromgeving die een goede basis legt voor een goed leertraject van een kind
 • De verbeelding, het zelfvertrouwen en de denkkracht van een kind zal verder ontwikkeld zijn voordat het kind naar de basisschool gaat
 • De spirituele en morele groei van een kind zal sneller verlopen door de ontwikkeling van de God Ber kleuterschool
 • Duurzame relaties tussen de stichting Matata Children Hospital Kenya, de financierende stichting en de gemeenschap zullen ontstaan
 • De algemene ontwikkeling van de kleuters zal beter zijn zodat hij/zij beter om zal kunnen gaan met het leven op de basisschool.
Lees meer
OMOCHE gemeenschap en basisschool ondiepe waterput project

Het beschikbaar maken van veilig water uit een ondiepe waterput wat gebruikt kan worden als drinkwater of water voor schoonmaak- en kookdoeleinden voor de Omoche gemeenschap.

Bij succesvolle uitvoering van het ondiepe waterput project worden de volgende uitkomsten verwacht:

 • Verminderde water-gerelateerde infecties bij diegenen die de nieuwe waterbron zullen gebruiken.
 • Verbeterde relaties binnen de gemeenschap, aangezien het een gemeenschappelijke hulpbron zal zijn en de mensen zelf het zullen moeten beheren.
 • Meer productieve uren. Vooral voor vrouwen en meisjes die normaliter zeer ver van huis water moeten halen.
 • Verbeterde schoolprestaties door meer schooluren die kinderen en jongvolwassenen kunnen (mee)maken welke voorheen verloren gingen aan het halen van water ver van huis.
 • Algemene verbeterde hygiëne en gezondheid binnen de gemeenschap, omdat de mensen schoon en veilig water zullen gebruiken van de waterput.
Lees meer
Korayo gemeenschap ondiepe waterput

De Korayo gemeenschap is een stam binnen de Kochia oost locatie in de Homa bay provincie met een geschatte populatie van 3408 mensen. Er is in dit gebied een tekort aan schoon en veilig drinkwater doordat er geen waterleidingen of rivieren dichtbij zijn. Het is een dichtbevolkt gebied. Hun watervoorziening komt voornamelijk voort uit seizoensgebonden waterplassen of water dat op motorfietsen van elders gehaald wordt. Er ligt een basisschool binnen deze gemeenschap, deze school zal ook groot voordeel ondervinden van het schone, veilige drinkwater.  Dit schone water is een van de primaire behoeften van deze gemeenschap. En daarom heeft de Korayo gemeenschap Stichting Matata benaderd voor ondersteuning bij het realiseren van een betrouwbaar watersysteem, waarvoor financiering wordt gevraagd.

Als dit project is afgerond, verwachten wij dat ruim 1096 mensen direct profijt zullen hebben van de schone en veilige watervoorziening waarbij de kwaliteit van leven direct zal verbeteren (inclusief die van kinderen en jongvolwassenen op plaatselijke scholen).

Lees meer
Nyalianga ondiepe waterput

De Nyalianga gemeenschap is een stam in de Nyalunya locatie in Rangwe, Homa bay, en heeft een geschatte populatie van 2186 mensen. Het gebied is redelijk bergachtig, dichtbevolkt en gedurende het grootste deel van het jaar erg droog. Het kleine aantal seizoensgebonden rivieren en de afwezigheid van waterleidingen zorgen voor het watertekort in dit gebied. Omdat het gebied heuvelachtig is zal er waarschijnlijk dieper gegraven moeten worden dan anders (26,8m). De Nyalianga gemeenschap heeft Stichting Matata benaderd voor ondersteuning bij het realiseren van een betrouwbaar watersysteem, waarvoor financiering wordt gevraagd.

Als dit project is afgerond, verwachten wij dat ongeveer 967 mensen direct profijt zullen hebben van de schone en veilige watervoorziening waarbij de kwaliteit van leven direct zal verbeteren (inclusief die van kinderen en jongvolwassenen op plaatselijke scholen).

Lees meer
Bouw van een nieuw Gezondheidscentrum voor de Kosele dorpsgemeenschap in 2017

Het probleem dat wordt aangepakt in dit project is de slechte gezondheidstoestand van de Kosele dorpsgemeenschap en hun onvermogen om toegang te krijgen tot kwalitatief goede gezondheidszorgdiensten die gemakkelijk bereikbaar zijn en voor een betere kwaliteit van leven kunnen zorgen.

Dit project zoekt daarom fondsen voor de bouw van een gemeenschapscentrum en consultatiebureau dat zal instaan voor een duurzame curatieve en preventieve gezondheidszorg voor de Kosele dorpsgemeenschap in Centraal Kasipul Ward. Wanneer het voltooid is zal het gezondheidscentrum voor duurzame gezondheid zorgen voor
een totale bevolking van 11.256 mensen.

 

Lees meer
Kochia-gemeenschap project ondiepe waterput

De Kochia gemeenschap is een stam binnen de Kochia Oost locatie in Rangwe, Homa Bay, en bestaat uit ongeveer 4186 mensen. Over het algemeen is de omgeving heuvelachtig en is het er door het hele jaar heen droog en is het dichtbevolkt. Het gebied kent zeer weinig seizoensgebonden rivieren, noch is leidingwater waardoor er water tekort is. Doordat het gebied heuvelachtig is, zal een ondiepe waterput waarschijnlijk een stuk dieper moeten gaan dan normaal (62,82 meter). En daarom heeft de Kochia gemeenschap Stichting Matata benaderd voor ondersteuning bij het realiseren van een betrouwbaar watersysteem, waarvoor financiering wordt gevraagd.

Als dit project is afgerond, verwachten wij dat ruim 1171 mensen direct profijt zullen hebben van de schone en veilige watervoorziening waarbij de kwaliteit van leven zal verbeteren (inclusief die van kinderen en jongvolwassenen op plaatselijke scholen).

Lees meer

Lopende projecten

Zoeken

Contact

Bouwsteeg 5
6587 AW Middelaar
Nederland

Bankgegevens

 • IBAN: NL 82 RABO 0138 5725 85
 • BIC: RABO NL 2U
 • ANBI-instelling
 • KvK: 9175599