Stichting Matata Logo

Projecten

Lopende projecten

Handwaterput bij de Ogande school voor (licht) verstandelijk beperkte kinderen

Op de Ogande school voor verstandelijk beperkte kinderen volgen dagelijks 156 kinderen lessen die gegeven worden door 13 leraren. Deze school bevindt zich in een gebied waar een groot watertekort heerst. Het water wordt tot op heden vervoerd op een kar die voortgetrokken wordt door ezels. Een tijdrovend en kostbaar proces voor het schoolmanagement. De bouw van een waterput bij deze school zou voor de leerlingen betekenen dat zij een directe toegang tot schoon en veilig drinkwater krijgen. Dit zou betekenen dat de hygiëne en algehele gezondheid van de studenten en leraren zal toenemen, dit zal weer betere schoolprestaties tot gevolg hebben. Ook zullen de kosten van de day-to-day management van de school afnemen omdat het water niet meer per ezel vervoerd zal hoeven worden.

Lees meer
Babymelkpoeder project voor 2019

Ook komend jaar zal, net als vele voorgaande jaren, in het Matata ziekenhuis weer vraag zijn naar babymelkpoeder. Dit poeder is een belangrijke voedingsstof voor veel van de baby's die jaarlijks het Matata ziekenhuis bezoeken.

Lees meer
Renovatie van de Orinde middelbare school 2018

De Orinde middelbare school is een school in de Homa Bay provincie. Op de school zitten ongeveer 400 leerlingen, zowel jongens als meisjes. De Keniaanse overheid steunt deze middelbare scholen, echter maar voor een zeer klein percentage van de totale kosten, ongeveer 10%. Door deze situatie zijn vele middelbare scholen in Kenia in zeer slechte conditie, waarbij het onderhoud van de scholen grotendeels op het bord van de ouders van de leerlingen komt.

De Orinde middelbare school bestaat uit zeer verouderde klaslokalen. Ook zijn de klaslokalen veel te klein voor de stijgende populatie aan leerlingen. De school kan om deze redenen geen goed en veilig leerklimaat voor de leerlingen aanbieden.

Lees meer
Nieuw medisch instrumentarium 2018

Als dit project wordt voltooid kunnen de volgende positieve effecten verwacht worden:

  • Betere gezondheidszorg voor patiënten van het Matata ziekenhuis
  • Gereduceerde kosten van behandeling voor locals die anders ver hadden moeten reizen om zorg te krijgen de ze nu in het Matata ziekenhuis kunnen krijgen
  • Groter aantal patiënten dat behandeld kan worden in het Matata ziekenhuis, met een hoger inkomst voor het ziekenhuis tot gevolg
  • Minder verwijzingen van patiënten naar andere ziekenhuizen, en dus betere overlevingskansen voor de patiënt
Lees meer
Bouw van een nieuw Gezondheidscentrum voor de Kosele dorpsgemeenschap in 2017

Het probleem dat wordt aangepakt in dit project is de slechte gezondheidstoestand van de Kosele dorpsgemeenschap en hun onvermogen om toegang te krijgen tot kwalitatief goede gezondheidszorgdiensten die gemakkelijk bereikbaar zijn en voor een betere kwaliteit van leven kunnen zorgen.

Dit project zoekt daarom fondsen voor de bouw van een gemeenschapscentrum en consultatiebureau dat zal instaan voor een duurzame curatieve en preventieve gezondheidszorg voor de Kosele dorpsgemeenschap in Centraal Kasipul Ward. Wanneer het voltooid is zal het gezondheidscentrum voor duurzame gezondheid zorgen voor
een totale bevolking van 11.256 mensen.

 

Lees meer
Pediatrische operatie-instrumenten project 2016

De afdeling pediatrie van het Matata ziekenhuis is een van de afdelingen die enkele jaren geleden gerealiseerd zijn. Door veranderingen op het meidche vlak en op het gebied van de gezondheidszorg is het noodzakelijk dat er adequate operatie-instrumenten beschikbaar zijn.

Om dit te realiseren heeft het ziekenhuis Kshs 451.500 nodig.

Lees meer

Afgesloten projecten

Zoeken

Contact

Bouwsteeg 5
6587 AW Middelaar
Nederland

Bankgegevens

  • IBAN: NL 82 RABO 0138 5725 85
  • BIC: RABO NL 2U
  • ANBI-instelling
  • KvK: 9175599