Stichting Matata Logo

Projecten

Afgesloten projecten

Babymelkpoeder Matata Hospital 2017

De verstrekking van de babymelkpoeder heeft er voor gezorgd dat de kwaliteit van de gezondheid van de baby’s met sprongen vooruit is gegaan. Het specifieke doel is de levensverwachting van kwetsbare en ondervoede kinderen verbeteren die het ziekenhuis en de klinieken bezoeken door de verstrekking van babymelkpoeder.
Een anonieme donor heeft dit project gefinancieerd, waarvoor onze grote dank en erkentelijkheid.

Lees meer
Medical Equipment Support

To request for the support in acquiring an Electronic Fetal Scope Monitoring System for the Oredho Health Center and Height Board and Chemistry Analyzer machines for Matata Hospital.

Lees meer
Improving Community health facilities : Laboratory equipment and delivery services

For several years now Matata Foundation-Kenya with the support from the Foundation Matata Children Hospital Kenya, Netherlands and working with the local communities, has been developing community health facilities (Dispensaries/Health Centers). To date there are 7 health facilities developed, functional and giving reliable and sustainable quality health services closer to the poor households.

To continue strengthening community health care, Matata intends to improve the diagnostic services within the built health facilities through supporting the minimal laboratory/diagnostic equipment.

As in any other government/community health facilities, the diagnostic services has user fees which would be able to take care of staff and maintenance of the supported equipment.

By strengthening the diagnostic service delivery, we expect more accurate treatment plan as prescribed by the Nurse/Clinical Officer for faster recovery of the clients.

This would also increase the cliental base as opposed to before, where treatment was more of oral.

Lees meer
Nyandiwa Girls Secondary School Shallow Well

Nyandiwa Girls Secondary School is een nieuwe school, gestart in 2014, en ligt in Central Kasipul, Rachuonyo South Sub-County. De school richt zich voornamelijk op kwetsbare meisjes uit de directe omgeving zodat zij goed voortgezet onderwijs kunnen volgen. De overheid ondersteunt de leraren, maar alle overige zaken worden overgelaten aan de gemeenschap. Op dit moment studeren er 230 meisjes aan deze school, waarvan een gedeelte intern woont en andere in de directe omgeving bij familie verblijven. De school is niet aangesloten op het waterleidingnet. Men is afhankelijk van het regenwater dat via de daken wordt opgevangen, waardoor er geen continuïteit is in het aanbod van water, zeker niet tijdens de droogteperiode. Tijdens de droogteperiode zijn de meisjes genoodzaakt om water te halen uit een bron ver verwijdert van de school of bij huizen in de omgeving die een waterput hebben. Dit brengt gevaar met zich mee voor de schoolmeisjes, aangezien er vaak ongewenst gedrag is van hangjongeren in de directe omgeving van de school, vaak met aanranding tot gevolg. Door de afwezigheid van veilig en schoon (drink)water op het terrein vand e school, is het moeilijk om de discipline te houden op de school, om het lesniveau hoger te brengen en zeker niet onbelangrijk om de hygiëne op te schroeven naar een gewenst niveau. Hierdoor stoppen vaak meisjes met het volgen van de lessen.

Specifieke doelstelling is het realiseren van een veilige ondiepe waterput voor de school, zodat men veilig en schoon drinkwater heeft, dat ook gebruikt kan worden om mee schoon te maken en te koken.

Lees meer
Renovatie pediatrische afdeling in 2016

De pediatrische afdeling van het Matata Ziekenhuis is een van de afdelingen die in het verleden gebouwd zijn. De afdeling heeft een cementen vloer en een zeer oud sanitair systeem. Om de patiëntveiligheid te verbeteren heeft het ziekenhuis de intentie om de afdeling te renoveren dmv: de vloer te betegelen, de wanden van de toiletten te betegelen, het sanitaire systeem te vernieuwen, de plafonds te vernieuwen, verven van de muren en kindvriendelijke versieringen aanbrengen.

Om dit alles te realiseren is naar verwachting Kshs. 592,485 (€ 5643,=) nodig.

Lees meer
Hospital facility baby nutritional milk support project 2016
Lees meer
Pediatrische operatie-instrumenten project 2016

De afdeling pediatrie van het Matata ziekenhuis is een van de afdelingen die enkele jaren geleden gerealiseerd zijn. Door veranderingen op het meidche vlak en op het gebied van de gezondheidszorg is het noodzakelijk dat er adequate operatie-instrumenten beschikbaar zijn.

Om dit te realiseren heeft het ziekenhuis Kshs 451.500 nodig.

Lees meer

Lopende projecten

Zoeken

Contact

Bouwsteeg 5
6587 AW Middelaar
Nederland

Bankgegevens

  • IBAN: NL 82 RABO 0138 5725 85
  • BIC: RABO NL 2U
  • ANBI-instelling
  • KvK: 9175599