Stichting Matata Logo

Projecten

Lopende projecten

Babymelkpoeder project voor 2019

Ook komend jaar zal, net als vele voorgaande jaren, in het Matata ziekenhuis weer vraag zijn naar babymelkpoeder. Dit poeder is een belangrijke voedingsstof voor veel van de baby's die jaarlijks het Matata ziekenhuis bezoeken.

Lees meer
Renovatie van de Orinde middelbare school 2018

De Orinde middelbare school is een school in de Homa Bay provincie. Op de school zitten ongeveer 400 leerlingen, zowel jongens als meisjes. De Keniaanse overheid steunt deze middelbare scholen, echter maar voor een zeer klein percentage van de totale kosten, ongeveer 10%. Door deze situatie zijn vele middelbare scholen in Kenia in zeer slechte conditie, waarbij het onderhoud van de scholen grotendeels op het bord van de ouders van de leerlingen komt.

De Orinde middelbare school bestaat uit zeer verouderde klaslokalen. Ook zijn de klaslokalen veel te klein voor de stijgende populatie aan leerlingen. De school kan om deze redenen geen goed en veilig leerklimaat voor de leerlingen aanbieden.

Lees meer
Kwoyo Kaura basisschool waterput, gelegen in de Siany gemeenschap

De Siany gemeenschap in de Homa Bay provincie bestaat uit ongeveer 1100 mensen. Er lopen geen rivieren in de buurt van deze gemeenschap. De dichtstbijzijnde waterbron is het Victoriameer, dit meer ligt op een afstand van 3 kilometer en is erg vervuild. In dit gebied spelen door water overgedragen ziekten een grote rol. Dit komt door de topografie terplekke: Het is een vlak, drassig gebied met slechte drainage.

Het overgrote deel van de gemeenschap (ruim 90%) is echter zo arm dat ze toch gebruik moeten maken van het vervuilde water uit het Victoriameer. Binnen de gemeenschap ligt ook een school: de Kwoyo Kaura basisschool waar 633 leerlingen dagelijks les krijgen. Deze waterput zal, mocht hij gebouwd worden, zowel de basisschool leerlingen als de gehele gemeenschap van schoon en veilig (drink)water voorzien.

Lees meer
Nieuw medisch instrumentarium 2018

Als dit project wordt voltooid kunnen de volgende positieve effecten verwacht worden:

  • Betere gezondheidszorg voor patiënten van het Matata ziekenhuis
  • Gereduceerde kosten van behandeling voor locals die anders ver hadden moeten reizen om zorg te krijgen de ze nu in het Matata ziekenhuis kunnen krijgen
  • Groter aantal patiënten dat behandeld kan worden in het Matata ziekenhuis, met een hoger inkomst voor het ziekenhuis tot gevolg
  • Minder verwijzingen van patiënten naar andere ziekenhuizen, en dus betere overlevingskansen voor de patiënt
Lees meer
Renovatie van de Ongalo kleuterschool

De Ongalo kleuterschool is gesitueerd in een oud gebouw dat is bekleed met ijzeren golfplaten en een ernstig verouderde en vieze vloer. Door deze gebrekkige leeromgeving is het voor de Ongalo kleuterschool niet goed mogelijk te voldoen aan de eisen van het kleuteronderwijs die het ministerie van onderwijs van Kenia heeft  opgesteld.

Doelstellingen en de impact van het voorgestelde project zijn de ontwikkeling van een nieuwe kleuterschool:

•Meer kleuters zullen terecht kunnen in de Ongalo kleuterschool (van 20 naar 50 kleuters)
•Ontwikkeling van een leeromgeving die een goede basis legt voor een goed leertraject van een kind
•Minder kinderen zullen ziek worden omdat ze niet meer worden blootgesteld aan regen en wind tijdens de lessen
•De verbeelding, het zelfvertrouwen en de denkkracht van een kind zal verder ontwikkeld zijn voordat het kind naar de basisschool gaat
•De spirituele en morele groei van een kind zal sneller verlopen door de ontwikkeling van de Ongalo kleuterschool
•Duurzame relaties tussen de stichting Matata Children Hospital Kenya, de financierende stichting en de gemeenschap zullen ontstaan
•De algemene ontwikkeling van de kleuters zal beter zijn zodat hij/zij beter om zal kunnen gaan met het leven op de basisschool.

Lees meer
Baby melkpoeder project voor 2018

De verstrekking van de babymelkpoeder heeft er voor gezorgd dat de kwaliteit van de gezondheid van de baby's met sprongen vooruit is gegaan. Ook van invloed is de toegenomen vraag voor MCH/FP/PMCTC diensten.

Meerdere moeders komen van verre om deel te nemen aan de Matata MCH/FP projecten, ondanks dat er soms dichterbij gelegen faciliteiten zijn. We mogen hieruit concluderen dat de aangeboden diensten een toegevoegde waarde hebben: het verstrekken van babymelkpoeder om zodoende de levensverwachting en overleving van de kwetsbare en ondervoede kinderen te verhogen.

Wij verwachten een toename van 5% aan patiënten, waardoor er ook een toename van het aantal blikken babymelkpoeder zal zijn en een kosten stijging in verband met de wisselkoers

Lees meer
Bouw van een nieuw Gezondheidscentrum voor de Kosele dorpsgemeenschap in 2017

Het probleem dat wordt aangepakt in dit project is de slechte gezondheidstoestand van de Kosele dorpsgemeenschap en hun onvermogen om toegang te krijgen tot kwalitatief goede gezondheidszorgdiensten die gemakkelijk bereikbaar zijn en voor een betere kwaliteit van leven kunnen zorgen.

Dit project zoekt daarom fondsen voor de bouw van een gemeenschapscentrum en consultatiebureau dat zal instaan voor een duurzame curatieve en preventieve gezondheidszorg voor de Kosele dorpsgemeenschap in Centraal Kasipul Ward. Wanneer het voltooid is zal het gezondheidscentrum voor duurzame gezondheid zorgen voor
een totale bevolking van 11.256 mensen.

 

Lees meer

Afgesloten projecten

Zoeken

Contact

Bouwsteeg 5
6587 AW Middelaar
Nederland

Bankgegevens

  • IBAN: NL 82 RABO 0138 5725 85
  • BIC: RABO NL 2U
  • ANBI-instelling
  • KvK: 9175599