Stichting Matata Logo

Projecten

Lopende projecten

Waterput voor de Nyawawa gemeenschap

De Nyawawa gemeenschap in de Homa Bay provincie bestaat uit ongeveer 870 mensen. Deze gemeenschap heeft geen toegang tot veilig water doordat er geen water pijpleidingen in de buurt liggen, daarnaast zijn er in de wijde omgeving geen beveiligde waterbronnen.

De rivieren in de buurt van deze gemeenschap zijn erg vervuild en bieden daardoor geen goede oplossing voor het probleem. Omdat er geen andere opties zijn maakt de gemeenschap wel gebruik van het vuile rivierwater, waardoor ziektes als cholera en tyfus veel voorkomen. Binnen de gemeenschap ligt ook een basisschool waar ruim 300 kinderen onderwijs volgen. Met dit project zullen we de drinkwater-situatie voor de gemeenschap en de leerlingen te verbeteren.

Lees meer
Nieuw medisch instrumentarium 2018

Als dit project wordt voltooid kunnen de volgende positieve effecten verwacht worden:

 • Betere gezondheidszorg voor patiënten van het Matata ziekenhuis
 • Gereduceerde kosten van behandeling voor locals die anders ver hadden moeten reizen om zorg te krijgen de ze nu in het Matata ziekenhuis kunnen krijgen
 • Groter aantal patiënten dat behandeld kan worden in het Matata ziekenhuis, met een hoger inkomst voor het ziekenhuis tot gevolg
 • Minder verwijzingen van patiënten naar andere ziekenhuizen, en dus betere overlevingskansen voor de patiënt
Lees meer
Renovatie van de Ongalo kleuterschool

De Ongalo kleuterschool is gesitueerd in een oud gebouw dat is bekleed met ijzeren golfplaten en een ernstig verouderde en vieze vloer. Door deze gebrekkige leeromgeving is het voor de Ongalo kleuterschool niet goed mogelijk te voldoen aan de eisen van het kleuteronderwijs die het ministerie van onderwijs van Kenia heeft  opgesteld.

Doelstellingen en de impact van het voorgestelde project zijn de ontwikkeling van een nieuwe kleuterschool:

•Meer kleuters zullen terecht kunnen in de Ongalo kleuterschool (van 20 naar 50 kleuters)
•Ontwikkeling van een leeromgeving die een goede basis legt voor een goed leertraject van een kind
•Minder kinderen zullen ziek worden omdat ze niet meer worden blootgesteld aan regen en wind tijdens de lessen
•De verbeelding, het zelfvertrouwen en de denkkracht van een kind zal verder ontwikkeld zijn voordat het kind naar de basisschool gaat
•De spirituele en morele groei van een kind zal sneller verlopen door de ontwikkeling van de Ongalo kleuterschool
•Duurzame relaties tussen de stichting Matata Children Hospital Kenya, de financierende stichting en de gemeenschap zullen ontstaan
•De algemene ontwikkeling van de kleuters zal beter zijn zodat hij/zij beter om zal kunnen gaan met het leven op de basisschool.

Lees meer
OMOCHE gemeenschap en basisschool ondiepe waterput project

Het beschikbaar maken van veilig water uit een ondiepe waterput wat gebruikt kan worden als drinkwater of water voor schoonmaak- en kookdoeleinden voor de Omoche gemeenschap.

Bij succesvolle uitvoering van het ondiepe waterput project worden de volgende uitkomsten verwacht:

 • Verminderde water-gerelateerde infecties bij diegenen die de nieuwe waterbron zullen gebruiken.
 • Verbeterde relaties binnen de gemeenschap, aangezien het een gemeenschappelijke hulpbron zal zijn en de mensen zelf het zullen moeten beheren.
 • Meer productieve uren. Vooral voor vrouwen en meisjes die normaliter zeer ver van huis water moeten halen.
 • Verbeterde schoolprestaties door meer schooluren die kinderen en jongvolwassenen kunnen (mee)maken welke voorheen verloren gingen aan het halen van water ver van huis.
 • Algemene verbeterde hygiëne en gezondheid binnen de gemeenschap, omdat de mensen schoon en veilig water zullen gebruiken van de waterput.
Lees meer
Bouw van een nieuw Gezondheidscentrum voor de Kosele dorpsgemeenschap in 2017

Het probleem dat wordt aangepakt in dit project is de slechte gezondheidstoestand van de Kosele dorpsgemeenschap en hun onvermogen om toegang te krijgen tot kwalitatief goede gezondheidszorgdiensten die gemakkelijk bereikbaar zijn en voor een betere kwaliteit van leven kunnen zorgen.

Dit project zoekt daarom fondsen voor de bouw van een gemeenschapscentrum en consultatiebureau dat zal instaan voor een duurzame curatieve en preventieve gezondheidszorg voor de Kosele dorpsgemeenschap in Centraal Kasipul Ward. Wanneer het voltooid is zal het gezondheidscentrum voor duurzame gezondheid zorgen voor
een totale bevolking van 11.256 mensen.

 

Lees meer
Pediatrische operatie-instrumenten project 2016

De afdeling pediatrie van het Matata ziekenhuis is een van de afdelingen die enkele jaren geleden gerealiseerd zijn. Door veranderingen op het meidche vlak en op het gebied van de gezondheidszorg is het noodzakelijk dat er adequate operatie-instrumenten beschikbaar zijn.

Om dit te realiseren heeft het ziekenhuis Kshs 451.500 nodig.

Lees meer

Afgesloten projecten

Zoeken

Contact

Bouwsteeg 5
6587 AW Middelaar
Nederland

Bankgegevens

 • IBAN: NL 82 RABO 0138 5725 85
 • BIC: RABO NL 2U
 • ANBI-instelling
 • KvK: 9175599