Stichting Matata Logo

Nieuws

Reisverslag februari 2009

Geplaatst op 03/03/2009

 

Bezoek door Hanne Hulshuizen en Jacqueline van Hoorn aan het Matata Hospital.

Periode: 31 januari t/m 15 februari 2009

Na een intensieve voorbereiding en een lange vlucht werden we door dokter John Malago, hoofd van het Matata ziekenhuis, op het vliegveld in Kisumu opgehaald.

Een blij weerzien, we rijden direct door naar Oyugis en installeren ons in het guesthouse van het Matata ziekenhuis.

De volgende dag introduceert dokter Malago, ons bij zijn stafleden en worden we rondgeleid in het ziekenhuis.

Het Matata Hospital is een privé ziekenhuis en beschikt over 60 bedden, waarvan 30 bedden voor de kinder- en kraamafdeling. Het ziekenhuis heeft een streekfunctie in de provincie Nyanza in het westen van Kenia, de armste provincie van Kenia.

De polikliniek voor moeder en kindzorg vervult een belangrijke functie met betrekking tot de HIV positieve zwangere moeders. Hier wordt voorlichting gegeven en worden aids-remmers verstrekt om te voorkomen dat het HIV virus overgedragen wordt op de ongeboren baby’s.

Zowel het vrijwillig testen op het HIV virus, advisering en de zuigelingenzorg wordt in deze overvolle polikliniek uitgevoerd. Vaak moeten de moeders met hun baby’s in de buitenlucht wachten.

Dit jaar wil de Stichting Matata Children Hospital fondsen werven voor één geïntegreerde moeder-kind kliniek. Dit is de grote wens van dokter Malago.

Door de bouw van deze nieuwe kliniek kan een efficiëntere zorg en privacy worden geboden aan de met HIV-geïnfecteerde moeders en hun kinderen.

De totale kosten van deze bouw bedragen € 17.606,00.

Op dit moment heeft het Matata ziekenhuis 400 geregistreerde patiënten in de binnenlanden, die ARV = anti-retroviral medicijnen en vitaminepillen krijgen verstrekt.

Algemene informatie

In de provincie Nyanza leven de Luo’s, de derde grootste stam in Kenia. Aan het Victoriameer leven de Luo’s voornamelijk van de visvangst, o.a. tilapia. In de plattelandsgebieden worden maïs, rijst en bonen verbouwd.

De mensen zijn arm tot zeer arm.

Het Matata ziekenhuis concentreert zich op de volgende medische hulpverlening:

- moeder kindzorg

- vrijwillige advisering en testen HIV / AIDS in Matata, de binnenlanden en op scholen

- familieplanning

- training van vrijwilligers voor HIV preventie in de plattelandsgemeenschappen

- basisgezondheidsdiensten.

Welke vooruitgang heeft de Stichting Matata geconstateerd in het ziekenhuis t.o.v. 2006:

 

- sinds 2007 is het ziekenhuis uitgebreid met een gynaecoloog, die tevens algemeen chirurg is;

- een operatieafdeling, waar gemiddeld twee à drie keizersneden per week worden uitgevoerd en kleine algemene chirurgische ingrepen;

- door de donaties van beide auto’s konden de basisgezondheidszorg, moeder en kindzorg en het vrijwillig testen van HIV / AIDS in de binnenlanden aanzienlijk worden uitgebreid;

- start van voorlichting aan vrijwilligers voor HIV / AIDS preventie;

- het optimaliseren van het Matata ziekenhuis m.b.t. de kinderafdeling, de bouw van de nieuwe keuken en het aanleggen van de waterzuiveringsinstallatie.

Dokter Malago heeft ons gevraagd iedereen heel hartelijk te bedanken, die een bijdrage heeft geleverd aan het Matata ziekenhuis.

Alle kosten van deze reis zijn door Hanne en Jacqueline zelf betaald.

Er is nog veel geld nodig voor het Matata Hospital. Uw bijdrage is daarom bijzonder welkom. U kunt geld overmaken door overschrijving of via internet: www.stichtingmatata.nl en klik op IDEAL.

Stichting Matata Children Hospital Kenya

Banknummer 13.85.72.585

Hanne Hulshuizen-Verdonk

Jacqueline van Hoorn
 

Afdrukversie PDF: reisverslag-2009-02

Zoeken

Contact

Bouwsteeg 5
6587 AW Middelaar
Nederland

Bankgegevens

  • IBAN: NL 82 RABO 0138 5725 85
  • BIC: RABO NL 2U
  • ANBI-instelling
  • KvK: 9175599