Stichting Matata Logo

Verslag werkbezoek Barend Peters in juli 2015 aan het Matata Hospital

Verslag werkbezoek Barend Peters in juli 2015 aan het Matata Hospital

Na 2 lange vluchten vanuit Nederland, en 2 dagen reizen, goed aangekomen, 2 juli, in Nairobi en overnacht aldaar en de volgende dag, over de weg, verder gereisd naar Oyugis. Een mooie tocht door de Rift Valley, korte stop in Narok, rijden we langs het beroemde wildpark Masai en door Masai land.

Eindelijk na een lange reis, komt Oyugis in zicht en het Matata Hospital.

Oyugis ligt in Nyanza Provincie, een van de armste streken van Kenia, in West-Kenia.

De bevolking is arm tot zeer arm en moet helaas vaak nog zien rond te komen van US 2,00 per dag. Er is wat landbouw en industrie in de steden. Deze streek is dichtbevolkt.

Oyugis ligt aan de A1 weg van Kisumu naar Tanzania.

Het is een derde wereld gebied.

 

Het weerzien met dr. John Malago, de CEO van het ziekenhuis, is hartelijk.

Er volgt een korte bespreking en rondleiding door het ziekenhuis.

 

Het ziekenhuis is overvol met opgenomen Malaria patiënten en zelfs in de keuken liggen de patiënten in de nieuwe bedden, welke zijn gedoneerd door de Order of Malta Switzerland.

Malaria is nog steeds een ernstige infectieziekte in de tropen.

 

Na een lichte maaltijd naar bed in het kleine appartementje, tegenover het ziekenhuis.

 

Het doel van dit werkbezoek is, op de eerste plaats, op verzoek van de Order of Malta Switzerland, de door hen gedoneerde renovatieprojecten van ONGALO PRIMARY SCHOOL en RANYIENYA PRIMARY SCHOOL, te controleren. Daarnaast de inhoud van de containers.

 

Op de tweede plaats, de in aanbouw zijnde hand-waterput, gedoneerd door het Nederlandse Albert Schweitzer Fund te controleren. Rapportages hierover op te maken.

 

Daarnaast bij de lopende projecten de output stimuleren in Matata Hospital en in de rurale gebieden.

 

ONGALO PRIMARY SCHOOL en ONGALO SHALLOW WELL

 

Deze school ligt vlakbij het Victoria meer. Het is het hele jaar erg warm en vochtig. Homa Bay is vlakbij. Homa Bay is een belangrijke plaats in Kenia, want daar is de couty gevestigd voor West-Kenia.

 

Het is ver rijden en we nemen de weg door de binnenlanden.

 

Ongalo school is 12 januari 2015 officieel geopend, na een omvangrijke renovatie, door bestuursleden v.d. Stichting Matata.

 

De schoolkinderen, bijna 500, en hun leerkrachten zijn blij met de gerenoveerde klaslokalen en het nieuwe schoolmeubilair, welke eveneens is gedoneerd door de Order of Malta Switzerland.

 

Voorheen moesten veel leerlingen op de grond zitten, daar schoolbanken ontbraken.

 

De schoollokalen, in totaal 8, zien goed uit.

 

Er dient in de regentijd wel meer gelet te worden, dat de leerlingen de muren niet bevuilen, door de tassen, welke ertegen aan worden gezet.

 

Ook dienen er afvalbakken te worden aangeschaft, zodat alle papieren, welke nu op de grond lagen, hierin gedaan worden.

 

Dit is een punt van aandacht voor de schoolleiding en is met hen besproken als verbeterpunt(en).

 

De handwaterput functioneert goed.

 

Allen zijn happy toegang te hebben gekregen tot schoon en veilig drinkwater. Deze schoolkinderen kunnen nu, na toiletgang de handen wassen, hetgeen diarree voorkomt.

 

De renovatie heeft ertoe geleid dat er meer structuur is aangebracht in het geven en volgen van de lessen. Waardoor de kans op doorstroming naar de secondary school van deze leerlingen wordt bevorderd.

 

De totale renovatie constructiewerken zijn € 27.000,00.

 

RANRIENYA PRIMARY SCHOOL

 

In 2 maanden - mei en juni 2015 - is deze omvangrijke renovatie voltooid.

 

De oplevering van de bouw laat verder geen aanvullende punten zien.

 

Het is een tamelijk grote school, welke in 1980 is gebouwd.

 

Daarna is er weinig of geen onderhoud gepleegd, daar de financiële middelen ontbreken.

 

Bijna 800 leerlingen, volgen 5 dagen per week onderwijs.

 

Voorheen was deze school in zeer slechte staat ; stoffige en gescheurde vloeren, waardoor deze leerlingen niet in staat waren goed onderwijs te volgen, mede als gevolg van infecties en problemen aan de luchtwegen.

 

Door het ijzeren golfplaten dak was het meestal erg warm.

 

De school is gelegen is een zeer arme streek. Hierdoor was het niet mogelijk om zelf deze school te renoveren.

 

Fondsen voor een omvangrijke renovatie werden verstrekt door de Order of Malta Switzerland.

 

Helemaal blij en gelukkig zijn ook deze schoolkinderen met de nieuwe schoolklassen en schoolbanken en schooltafels...eveneens gedoneerd door de Order of Malta Switzerland.

 

De leerkrachten hebben de beschikking gekregen over een separate vergaderruimte.

 

School kids School kids

 

In alle leslokalen zijn plafonds aangebracht met isolatie, waardoor het in deze lokalen veel minder warm is. De aandacht voor het volgen van het onderwijs is hierdoor sterk bevorderd.

 

Het ziet er geweldig goed uit en alles ruikt nog naar de verf.

 

De leerlingen vertellen, dat ze nu ze in een nieuwe school het onderwijs volgen, meer hun best doen, en beloven dit vol te houden!

 

De renovatiekosten bedroegen : € 30.000,00.

 

OREDO DEEP BOREHOLE

 

Deze Deep Borehole is gedoneerd door twee anonieme schenkers uit Nederland, welke in januari 2015, mee waren op werkbezoek in dit gebied. Het bedrag is € 25.000,00.

 

Oredho community heeft door de bouw en realisatie van deze grote borehole, toegang gekregen tot veilig consumptiewater.

 

8 Mei 2015 is deze deep borehole in gebruik genomen.

 

Oredho Community bestaat uit : 5360 mensen.

 

Het gebied is te droog voor een handwaterput en de regens zijn te onregelmatig.

 

Hierdoor zijn er aanmerkelijk minder ziekten, zoals cholera, tyfus en diarree.

 

Het water wordt dagelijks gehaald bij een water kiosk en per gezin moet hiervoor Keniaanse shillings 0,50 per maand worden betaald.

 

Deze inkomsten worden gereserveerd voor mogelijk onderhoud en de elektriciteitsrekening(en) te betalen.

 

De totale bouwkosten zijn € 28.609.00.

 

De heer Menno en mevrouw Tamara Aukes en 2 andere anonieme schenkers, hebben de overige kosten gedoneerd. Zodat deze belangrijke borehole kon worden gerealiseerd.

 

ORDER OF MALTA SWITZERLAND CONTAINER JUNI 2015

 

19 juni is de derde container aangekomen vanuit Zwitserland in Oyugis. Hoofdzakelijk ziekenhuisbedden, waaronder kraambedden, stoelen, infusen, rolstoelen, aggregaten, zeep en schoolmeubelen voor Ranyienya school.

 

Daar er een Malaria uitbraak is, worden deze bedden direct gebruikt voor de vele patiënten, welke opgenomen zijn, in het Matata Hospital.

 

New hospital beds

 

New hospital beds

 

De ziekenhuisstoelen worden bij de wachtruimten gebruikt, vooral voor de moeders en hun baby’s.

 

Door deze nieuwe functionele - hoog-laag - bedden en nieuwe matrassen, kan het medisch team een betere medische zorg en verpleging verstrekken aan de patiënten.

 

INSPECTIE SHALLOW WELL ALBERT SCHWEITZER FUND NEDERLAND

 

De graafwerkzaamheden zijn klaar en de betonnen rand eveneens.

 

De pomp wordt nu geplaatst en dan kan deze waterput in gebruik genomen worden.

 

Deze waterput is gebouwd in de binnenlanden, rondom het Matata Hospital. Rapportage en foto's zijn opgemaakt en verzonden aan dit Fund.

 

KOSELE COMMUNITY.......KOSELE SHALLOW WELL

 

Het is de bedoeling dat hier een handwaterput wordt gebouwd, binnenkort.

 

De leerlingen van Actie Adoptie van het Canisius College in Nederland en Ane Hoekstra, Comitélid van de Stichting Matata hebben deze waterput gedoneerd.

 

Deze leerlingen hebben allerlei acties georganiseerd, zoals auto's wassen, en een sponsorloop, om zodoende dit geld bijeen te brengen.

 

Kosele community moet zelf 10% van de totale bouwkosten bij elkaar brengen.

 

De totaalkosten bedragen € 4000,00.

 

Deze community heeft inmiddels € 400,00 bij elkaar.

 

De verwachting is dat binnen 3 maanden deze waterput gereed is.

 

KABONDO STICHTING LAMERIS SHALLOW WELL

 

Er is al water aangeboord op 27 feet diepte. Echter er moet nog 10 feet dieper gegraven worden, voor voldoende water opbrengst per dag.

 

Kabondo Community bestaat uit : 1160 mensen.

 

Voorheen was het gebied verstoken van schoon water en het drinkwater wat men nu nog gebruikt, wordt opgevangen via de daken (regentijd) en haalt men uit de rivier Awach, die 7 kilometer verwijderd is, en waarvan het water altijd rood gekleurd is i.v.m. de rode grond van de Kisii hoogvlakten.

 

Dus de komst van deze hand waterput is meer dan noodzakelijk.

 

De totale kosten bedragen € 4000,00 en 10% hiervan is opgebracht door Kabondo dorpsgemeenschap : € 400,00.

 

Voor het water halen dienen de dorpsbewoners 0,20 Keniaanse shillings te betalen. Deze inkomsten worden gereserveerd voor onderhoud aan de waterput.

 

Dit systeem, zo is gebleken, werkt uitstekend. Hierdoor draagt de lokale bevolking verantwoordelijkheid en wordt het meer en meer hun eigen waterput.

 

Het gehele dorp wordt in feite eigenaar van de waterput.

 

ONGAMO DISPENSARY

 

Het ziet er zeer verzorgd en schoon uit. Er zijn 20 patiënten aanwezig, tijdens het werkbezoek. Moeders en hun kinderen.

 

Bijna allemaal Malaria. Er worden medicijnen verstrekt.

 

Het verplegend personeel beschikt over voldoende medicijnen en Malaria netten. Deze worden uitgedeeld.

 

Administratie wordt goed bijgehouden. Dit is verplicht door het Ministerie van gezondheidszorg Nairobi.

 

18 Oktober 2012 is deze dispensary geopend, door donaties van Cordaid en een anonieme donor.

 

Ongamo community ligt midden in de binnenlanden. Afgelegen.

 

De bouwkosten waren € 40.217,00.

 

ONGAMO DEEP BOREHOLE

 

Diverse keren is geprobeerd een hand waterput te graven.

 

Echter doordat er veel stenen in de grond zitten en het gebied te droog is, is dat niet gelukt.

 

Wederom door dezelfde anonieme donor, welke de bouwkosten doneerde € 27.565,00,is de deep borehole gerealiseerd.

 

Nu hebben 36.000 mensen toegang gekregen tot veilig en schoon water.

 

Deze deep borehole is 14 januari 2015, officieel geopend door het bestuur van de Stichting Matata, tijdens het werkbezoek.

 

Sinds de komst van deze borehole is er slechts 1 persoon overleden aan cholera.

 

In het verleden, tientallen mensen van deze community.

 

Er zijn pijpleidingen gelegd van deze borehole naar Ongamo Dispensary. Zo is deze dispensary volledig voorzien van veilig en schoon consumptiewater.

 

Dit betekent een grote duurzame vooruitgang.

 

Welke de gehele community ten goede komt.

 

SCHWEIZERISCHE KOMMENDE DES JOHANITTERORDENS

 

Deze Orde heeft in april 2015

 

- 8 stethoscopen en

 

- 6 bloeddrukmeters geschonken aan het Matata Hospital.

 

In het Matata Hospital kan hierdoor op alle afdelingen, nu, gebruik worden gemaakt van deze instrumenten.

 

Zodat de medische zorg van de patiënten, hierdoor daadwerkelijk is vooruit gegaan.

 

Het kan van levensbelang zijn, dat er een bloeddrukmeter direct voorhanden is.

 

MATATA HOSPITAL

 

In 2014 werden : 213 baby's geboren.

 

74 Jongetjes en 139 meisjes.

 

1134 Vrouwen hebben gebruik gemaakt van FAMILY PLANNING.

 

De gemeten impact is, dat er minder zwangerschappen zijn.

 

Door de medische voorlichting in het Matata Hospital aan de zwangeren en de begeleiding in het ziekenhuis tijdens de zwangerschap en de bevalling, is het sterftecijfer van zowel moeder als kind gedaald.

 

De voorlichting en gebruik van de Malaria netten hebben eveneens bijgedragen dat er minder Malaria infecties zijn.

 

2640 Baby's hebben babymelkpoeder gekregen in 2014.

 

Dit leidde ertoe dat de baby's aanzienlijk minder ondervoed zijn en de kans krijgen om te leven!

 

Daarnaast, zoals dr. Malago vertelde: Highest turn up come from the poor HIV/AIDS affected families.

 

10860 patiënten hebben medische hulp gekregen in het ziekenhuis in 2014.

 

Er zijn helaas 213 patiënten overleden.

 

Er vonden 145 operaties plaats.

 

De gehele staf alsmede het bestuur van het ziekenhuis hebben een omvangrijke training gevolgd, in 2014 en het 1e halfjaar 2015.

 

Deze training is mogelijk gemaakt door een anonieme belangrijke donor en IMPULSIS.

 

Hierdoor is de staf gemotiveerder en wordt een nog betere medische zorg gegeven aan de vaak ernstige zieke kinderen.

 

Ik word uitgenodigd om de wekelijkse bijscholingstraining te volgen.

 

Met praktijkvoorbeelden d.m.v. foto's, wordt het geleerde up-to-date gehouden.

 

De gehele staf is zeer enthousiast. Vooral doordat op alle afdelingen computers staan, waarin de files van de patiënten zijn opgenomen. Het maken van fouten wordt aanzienlijk hierdoor verkleind. Een andere voordeel is, dat er meer inzicht is in de verzekeringsgegevens. Meer en meer wordt geprobeerd dat de patiënten zich verzekeren. Waardoor het ziekenhuis meer inkomsten kan generen.

 

Hoofdzaak blijft natuurlijk de verbetering van de medische zorg!

 

Alle afdelingen zijn bezocht en geïnspecteerd. Voor zover je dat kunt beoordelen, ziet het er goed uit.

 

Nogmaals veel Malaria patiënten. Daarnaast gaat het gewone leven door en worden er baby's geboren.

 

Er is een nieuwe administratie ruimte gekomen en een nieuwe boekafdeling. Alle in-en uitgaande post en rekeningen worden via het nieuwe PC-systeem geadministreerd.

 

Al met al is een grote vooruitgang geconstateerd.

 

Allen laten weten blij te zijn met de financiële hulp uit Nederland.

 

TERUGREIS

 

De dagen zijn omgevlogen. Het was een intensief werkbezoek.

 

De tijd is aangebroken om weer terug te vliegen naar Nederland.

 

Afscheid nemen van het Matata Hospital en de kinderen in de binnenlanden op de scholen.

 

Afscheid nemen van de moeders en de vele baby's bij Oredho deep borehole en in Ongamo Dispensary....

 

Vooral de gezichten, de verhalen van de blije schoolkinderen, welke zo mooi gezongen hebben, zal mij zeker bijblijven.

 

Te weten, dat deze kinderen een goede toekomst tegemoet gaan....stemt me opgewekt....gezamenlijk is er iets bereikt en is er iets doorgegeven....prachtig!

 

Toegang tot medische hulp, toegang tot schoon en veilig dringwater, toegang tot onderwijs....voor grote groepen dorpsbewoners...in West-Kenia...mede door alle steun uit Nederland en Zwitserland!

 

Vrijdag 10 juli 2015 zwaaien ze me uit in Oyugis...en John brengt mij naar de airport in Kisumu...ready for 3 long flights...back to Europe...

 

OSIEPE WA....NYAKA WAROM KENDO..TILL WE MEET AGAIN.

 

 

 

BAREND PETERS

 

Juli 2015.

 

 

 

PS Een woord van dank is zeker op zijn plaats aan Faith, welke iedere dag voor mij heeft gekookt en gezorgd. De maaltijden welke Faith bereidde, kookt ze op haar hurken op 1 gaspitje!

 

 

 

PPS Daarnaast is zeker een woord van dank op zijn plaats aan Dr. John Malago en zijn gehele team, welke op voortreffelijke wijze alle gedoneerde projecten hebben gerealiseerd.

 

John heel hartelijk dank voor alle goede zorgen voor mij!

Zoeken

Contact

Bouwsteeg 5
6587 AW Middelaar
Nederland

Bankgegevens

  • IBAN: NL 82 RABO 0138 5725 85
  • BIC: RABO NL 2U
  • ANBI-instelling
  • KvK: 9175599