Stichting Matata Logo

Afscheid bestuursleden Hanne Hulshuizen-Verdonk en Ad Festen, nieuwe bestuursleden Juliette Zwijnenburg, Ron Bos en Wopke Veenstra

Mevrouw Hanne Hulshuizen-Verdonk, gaat per 31 december 2013 het bestuur verlaten. Zij heeft vijf jaar geleden, bij haar aantreden aangegeven, dat zij haar bestuursfuncties PR en fondsenwerving voor vijf jaar wil vervullen en als ze 65 jaar wordt het tijd vindt voor andere dingen in haar leven. Zij heeft derhalve, in de afgelopen zomer aangegeven, dat zij deze bestuursfunctie gaat beëindigen.

Jarenlang heeft Hanne zich belangeloos, met hart en ziel ingezet, voor met name ernstig zieke kinderen in het Matata Hospital in Kenia. Echter ook voor de moeders en hun kinderen in de binnenlanden in Rachuonyo District. Vele persoonlijke werkbezoeken heeft zij gebracht aan alle Matata projecten in Kenia.

Daarnaast verzorgde Hanne de teksten voor de Matata website, de persberichten en de gehele fondsenwerving en notuleerde de bestuursvergaderingen.

Dit alles deed zij met grote passie en perfectie.

Hanne wordt opgevolgd, door de heer Ron Bos, bedrijfs-consultant en budget beheerder particulier, en momenteel nog lid van het Comité van Aanbeveling van de Stichting Matata.

Ron, treedt 1 januari a.s. toe tot het dagelijks bestuur. Ron is van het begin bij de oprichting van de Stichting Matata, warm en actief betrokken, d.m.v. schenkingen aan het Matata Hospital vanuit zijn medische firma’s.

Dr.John Malago, zijn team en het bestuur van de Stichting Matata willen Hanne heel hartelijk dankzeggen voor haar perfecte en tomeloze inzet en enthousiasme en haar al het goede toewensen voor de toekomst.

Ad Festen, penningmeester van de Stichting Matata, heeft eveneens aangegeven dat hij per 31 december a.s. zijn bestuursfunctie wil neerleggen. Mede gelet ook op zijn leeftijd.

Ad heeft jarenlang de functie van penningmeester met geestdrift en perfectie uitgevoerd. Ad maakte de financiële jaarverslagen en de sociale verslagen. Tijdens de werkbezoeken aan de Matata projecten in Kenia, bleek dat hij een geweldig goede fotograaf te zijn. Deze foto’s werden o.a. gebruikt in de voornoemde jaarverslagen en op de Matata website. Ad zorgde voor de overmakingen van de gelden van de donors aan de NGO Matata in Kenia. Daarnaast verzorgde Ad, de boekhouding, in uitvoerende zin. Tot juni 2014 heeft Ad aangeboden om nog het financieel en sociaal jaarverslag 2013 op te stellen.

Wij bedanken Ad heel hartelijk voor zijn grote inzet en zijn financiële adviezen.

Wopke Veenstra, directeur Informatie voorziening van de Universiteit in Nijmegen, studeerde Sociale Geografie. Hij gaat Ad Festen opvolgen per 1 januari 2014, in de functie van penningmeester.

Wij wensen Ad het allerbeste toe voor een goede toekomst met mooie reizen.

Juliette Zwijnenburg, gaat per 1 januari a.s. toetreden tot het bestuur.

Juliette heeft kandidaats examen Culturele Antropologie gedaan en is werkzaam als manager bij het R.O.C. A12 in Ede.

Daarnaast is Juliette afgestudeerd als Andragoog. Zij komt het bestuur versterken met name op het gebied van beleidsmatige zaken, zoals het 5-jaren strategisch plan.

Het bestuur van de Stichting Matata, denkt met de nieuwe bestuurders, waardige opvolgers gevonden te hebben, welke de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van Hanne en Ad, kunnen overnemen, zodat de continuïteit van de Stichting Matata gewaarborgd blijft.

Het nieuwe bestuur gaat zich de komende jaren bezighouden, in samenspraak en samenwerking met Dr.John Malago, CEO van het Matata Hospital en zijn team:

1) Fondsen genereren voor 14 Kraambedden in het Matata Hospital voor de nieuwe Kraamafdeling € 14.000,00

2) Fondsen genereren voor de training van de Staff in het Matata Hospital, voor de Emercency Room € 6026,00

3) In samenwerking met Impulsis en een anonieme donor trainingen geven voor de Staf in het Matata Hospital en de Staf van de medische klinieken in de binnenlanden, zodat de kwaliteit en duurzaamheid van de gezondheidszorg wordt verbetert. Het zal een meerjaren traject – programma worden en de totale kosten bedragen € 44.017,00.

4) De babymelkpoeder verstrekking aan de baby's, in met name het Matata Hospital en in de medische klinieken in de binnenlanden. V.w.b. het Matata Hospital, heeft een anonieme donor het begrotingsbedrag voor 2014 € 9.665,00 toegezegd. Voor de babymelkpoeder in de rurals is de kerstbrief verzonden aan familie en bekenden en gevraagd om een kerstbijdrage voor 2014. Het betreffende project bedraagt : € 4.833,00.

5) In 2014 proberen we 2 waterputten te laten bouwen in de rurals, rondom het Matata Hospital. Deze Communities zijn namelijk vaak nog verstoken van veilig en schoon drinkwater. Toegang te krijgen tot veilig en schoon drinkwater is een eerste levensbehoefte. Door de realisatie van waterputten ontstaan er veel minder ziekten.

6) In 2014 proberen we een nieuwe medische kliniek te laten bouwen in de binnenlanden. Waar na voltooiing de desbetreffende Community toegang zal krijgen tot 24-uurs primary health care services. Dit betekent heel veel voor deze Communities. Momenteel kan Dr.Malago slechts 1 x per maand, met de Haarlemse Rode Kruisauto medicijnen verstrekken en HIV/AIDS preventie geven, vanwege de grote afstanden en de afgelegen dorpsgebieden – versus Matata Hospital - in Ouygis.

7) Het bestuur gaat het strategisch beleid 5 jaren plan opstellen aangaande beleid, projecten, protocollen en programma’s.

Wij spreken de hoop uit, dat u als bezoeker van de Matata website, als donor, of als aspirant donor, wilt meehelpen deze projecten te realiseren, zodat de moeders en hun baby's een betere toekomst zullen krijgen.
 

Bestuur Stichting Matata Children’s Hospital KENYA

Jacqueline van Hoorn, voorzitter.

Zoeken

Contact

Bouwsteeg 5
6587 AW Middelaar
Nederland

Bankgegevens

  • IBAN: NL 82 RABO 0138 5725 85
  • BIC: RABO NL 2U
  • ANBI-instelling
  • KvK: 9175599