Stichting Matata Logo

Bestuur

De Stichting Matata Children’s Hospital Kenya is op 18 oktober 2007 opgericht.

Meer gegevens vindt U in het beleidsplan van de Stichting Matata voor 2019-2020.

Het bestuur, allen vrijwilligers, bestaat vanaf 1 januari 2017 uit:

 • Jacqueline van Hoorn is voorzitter. Zij is jarenlang werkzaam geweest als regio-directeur van het Rode Kruis in Nijmegen en in die functie zeer vertrouwd geraakt met projecten in o.a. Afrika. Zij legde de eerste contacten met het Matata Children’s Hospital en nam het initiatief tot de oprichting van de Stichting Matata
 • Secretaris vacature
 • Wopke Veenstra is penningmeester. Wopke heeft sociale Geografie gestudeerd en was werkzaam als directeur Informatie Voorziening van de Universiteit van Nijmegen
 • Charlotte van Schaik, medisch studente aan de Universiteit van Amsterdam, adviseert het bestuur inzake medische aanvragen  vanuit het Matata Hospital bij de Stichting Matata. Daarnaast vertaalt Charlotte Nederlands-Engelse teksten v.w.b. de Matata website en de jaarverslagen
 • Jochem van Emburg, medisch student aan de Universiteit van Amsterdam, adviseert eveneens het bestuur aangaande medische aanvragen en draagt zorg voor de Engelse vertalingen voor de Matata site.

Comité van Aanbeveling:

 • Prof. dr. Ronald de Groot, Emeritus Hoogleraar.
 • Ir. Ane Hoekstra, voormalig bankier Rabobank.
 • Mr. Ed d'Hondt,  voormalig burgemeester Nijmegen en voorzitter GGD Nederland
 • Hon. Joseph Oyugi Magwanga, Member of Parliament, Kasipul  Constituency, Republic of Kenya.
 • Michael Trin, managing director Airfreight Kuehne & Nagel NV Nederland
 • Caroline Hoogwegt
 • Linda Poelmann, directeur Jan Arends

Ambassadeur van de Stichting Matata

 • Menno Aukes. Menno is al jarenlang betrokken bij het werk van de Stichting Matata, met name op het gebied van het werven van fondsen voor de Stichting Matata

Enkele goede redenen om de Stichting Matata Children’s Hospital te ondersteunen:

 • Directe hulp;
 • Directe contacten;
 • Lage overhead;
 • Transparantie.

Vanaf de oprichting van de stichting tot en met 31 december 2013 waren Hanne Hulshuizen-Verdonk en Ad Festen lid van het dagelijks bestuur. Hanne Hulshuizen-Verdonk was verantwoordelijk voor de PR en fondsenwerving, Ad Festen als penningmeester. De voorzitter Jacqueline van Hoorn schreef een uitgebreid dankwoord bij hun vertrek.

De website wordt beheerd door Dick Nieuwenhuis.

Het fiscale nummer van de Stichting Matata is 8185.89.814.

De Stichting Matata Children’s Hospital Kenya is met ingang van 2008 een door de Belastingdienst aangewezen Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De notariële of ANBI-schenkinghoudt in dat donateurs giften aan de Stichting van de inkomstenbelasting mogen aftrekken.

Beloningsbeleid
De Stichting heeft geen medewerkers in dienst. Het beloningsbeleid beperkt zich dus tot de vrijwilligers en daarvoor geldt dat er geen vrijwilligersvergoedingen worden verstrekt zonder dat daar kosten tegenover staan.

 

Bij (grotere) donaties voor duurzame projecten/goederen willen wij inspelen op de ontwikkeling dat wanneer men hierop prijs stelt, de naam van de donateur hierop wordt vermeld.

Graag wijzen wij op mogelijkheid om grotere projecten vertrouwelijk te realiseren in nauwe samenspraak met de donateur en bij de oplevering al dan niet te honoreren met een duurzame naamsvermelding op een plaquette.

Zoeken

Contact

Bouwsteeg 5
6587 AW Middelaar
Nederland

Bankgegevens

 • IBAN: NL 82 RABO 0138 5725 85
 • BIC: RABO NL 2U
 • ANBI-instelling
 • KvK: 9175599